SWFGradient::addEntry

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFGradient::addEntryAdds an entry to the gradient list

Açıklama

SWFGradient::addEntry ( float $ratio , int $red , int $green , int $blue [, int $alpha = 255 ] ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfgradient::addentry() adds an entry to the gradient list. ratio is a number between 0 and 1 indicating where in the gradient this color appears. Thou shalt add entries in order of increasing ratio.

red, green, blue is a color (RGB mode).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.