SWFMorph::getShape2

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMorph::getShape2Gets a handle to the ending shape

Açıklama

SWFMorph::getShape2 ( void ) : SWFShape
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Gets the morph's ending shape.

Dönen Değerler

Returns a SWFShape object.

Ayrıca Bakınız