SWFMovie::startSound

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMovie::startSound

Açıklama

SWFMovie::startSound ( SWFSound $sound ) : SWFSoundInstance
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Ayrıca Bakınız