SWFShape::drawCurveTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFShape::drawCurveToDraws a curve

Açıklama

SWFShape::drawCurveTo ( float $controlx , float $controly , float $anchorx , float $anchory [, float $targetx ], float $targety ) : int
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfshape::drawcurveto() draws a quadratic curve (using the current line style, set by swfshape::setline()) from the current pen position to (anchorx,anchory) using (controlx,controly) as a control point. That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (targetx, targety) with control points (controlx, controly) and (anchorx, anchory).

Ayrıca Bakınız

  • SWFShape::drawCurveTo()