SWFSoundInstance::loopCount

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSoundInstance::loopCount

Açıklama

SWFSoundInstance::loopCount ( int $point ) : void
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

point

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız