SWFSoundInstance::noMultiple

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSoundInstance::noMultiple

Açıklama

SWFSoundInstance::noMultiple ( void ) : void
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.