SWFText::setHeight

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::setHeightSets the current font height

Açıklama

SWFText::setHeight ( float $height ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftext::setheight() sets the current font height to height. Default is 240.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.