SWFTextField::setLineSpacing

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setLineSpacingSets the line spacing of the text field

Açıklama

SWFTextField::setLineSpacing ( float $height ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setlinespacing() sets the line spacing of the text field to the height of height. Default is 40.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.