SWFTextField::setName

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setNameSets the variable name

Açıklama

SWFTextField::setName ( string $name ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setname() sets the variable name of this text field to name, for form posting and action scripting purposes.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.