SWFTextField::setRightMargin

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setRightMarginSets the right margin width of the text field

Açıklama

SWFTextField::setRightMargin ( float $width ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setrightmargin() sets the right margin width of the text field to width. Default is 0.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.