SyncSharedMemory::size

(PECL sync >= 1.1.0)

SyncSharedMemory::sizeReturns the size of the named shared memory

Açıklama

public SyncSharedMemory::size ( void ) : bool

Retrieves the shared memory size of a SyncSharedMemory object.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

An integer containing the size of the shared memory. This will be the same size that was passed to the constructor.

Örnekler

Örnek 1 SyncSharedMemory::size() example

<?php
$mem 
= new SyncSharedMemory("AppReportName"1024);
var_dump($mem->size());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(1024)

Ayrıca Bakınız