Thread::getCurrentThreadId

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Thread::getCurrentThreadIdIdentification

Açıklama

public static Thread::getCurrentThreadId ( void ) : int

Will return the identity of the currently executing Thread

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

A numeric identity

Örnekler

Örnek 1 Return the identity of the currently executing Thread

<?php
class My extends Thread {
    public function 
run() {
        
printf("%s is Thread #%lu\n"__CLASS__Thread::getCurrentThreadId());
    }
}
$my = new My();
$my->start();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

My is Thread #123456778899