Örnekler

Burada simgeleştiriciyi kullanan basit PHP betiğine yer verilmişir. Betik bir PHP dosyasını okumakta, açıklamaları ayıklayıp salt PHP kodunu çıktılamaktadır.

Örnek 1 - Açıklamaları simgeleştirici ile ayıklamak

<?php
/*
* T_ML_COMMENT PHP 5'te yoktur.
* Aşağıdaki üç satırda geriye uyumluluğu
* korumak adına tanımlanmıştır.
*
* Sonraki iki satır sadece PHP 5'e özgü
* T_DOC_COMMENT'i tanımlar. PHP 4 için
* T_ML_COMMENT'i de gözönüne alacağız.
*/
if (!defined('T_ML_COMMENT')) {
   
define('T_ML_COMMENT'T_COMMENT);
} else {
   
define('T_DOC_COMMENT'T_ML_COMMENT);
}

$source file_get_contents('example.php');
$tokens token_get_all($source);

foreach (
$tokens as $token) {
   if (
is_string($token)) {
       
// basit tek karakterlik dizgecik
       
echo $token;
   } else {
       
// dizgecik dizisi
       
list($id$text) = $token;

       switch (
$id) {
           case 
T_COMMENT:
           case 
T_ML_COMMENT// Bunu
           
case T_DOC_COMMENT// ve bunu
               // açıklamalar için işlem yapmamak için tanımladık
               
break;

           default:
               
// Kalan herşey "olduğu gibi" çıktılanacak
               
echo $text;
               break;
       }
   }
}
?>