Küresel İsim alanı

Küresel isim alanında kullanılabilecek oluşumlar:

  • işlevler

  • sınıflar

  • arayüzler

  • sabitler (sınıf sabitleri hariç)

  • işlev/yöntemlerin dışında tanımlanmış değişkenler