Bir PHP betiğinin hizmet olarak çalışacağını belirtmek

Örnek 1 - Bir PHP betiğinin hizmet olarak çalışacağını belirtmek

<?php
win32_create_service
(array(
    
'service' => 'dummyphp',                 # hizmetin ismi
    
'display' => 'sample dummy PHP service'# açıklama
    
'params' => 'c:\path\to\script.php run'# betiğin yolu ve değiştirgeleri
));
?>

Örnek 2 - Bir hizmeti kullanımdan kaldırmak

<?php
win32_delete_service
('dummyphp');
?>

Örnek 3 - Bir hizmet olarak çalıştırmak

<?php
if ($argv[1] == 'run') {
  
win32_start_service_ctrl_dispatcher('dummyphp');

  while (
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP != win32_get_last_control_message()) {
    
# İşlemler burada.
    # Döngüyü yinelemeden önce 30 saniyeden fazla beklememeye çalış
  
}
}
?>