Worker::isShutdown

(PECL pthreads >= 2.0.0)

Worker::isShutdownState Detection

Açıklama

public Worker::isShutdown ( void ) : bool

Whether the worker has been shutdown or not.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns whether the worker has been shutdown or not.

Örnekler

Örnek 1 Detect the state of a worker

<?php
$worker 
= new Worker();
$worker->start();

var_dump($worker->isShutdown());

$worker->shutdown();

var_dump($worker->isShutdown());

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)