Kurulum

PHP 5 XSL eklentisini öntanımlı olarak içerir ve derleme sırasında --with-xsl[=DiZiN] seçeneği ile destek etkin kılınabilir. Buradaki DiZiN libxslt kütüphanesinin kurulu olduğu dizindir.