INI settings

CLI SAPI Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
cli_server.color "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.4.0.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

cli_server.color boolean

Enable the built-in development web server to use ANSI color coding in terminal output.