Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie și vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

SEEK_SET (integer)
SEEK_CUR (integer)
SEEK_END (integer)
LOCK_SH (integer)
LOCK_EX (integer)
LOCK_UN (integer)
LOCK_NB (integer)
GLOB_BRACE (integer)
GLOB_ONLYDIR (integer)
GLOB_MARK (integer)
GLOB_NOSORT (integer)
GLOB_NOCHECK (integer)
GLOB_NOESCAPE (integer)
GLOB_AVAILABLE_FLAGS (integer)
PATHINFO_DIRNAME (integer)
PATHINFO_BASENAME (integer)
PATHINFO_EXTENSION (integer)
PATHINFO_FILENAME (integer)
Since PHP 5.2.0.
FILE_USE_INCLUDE_PATH (integer)
Search for filename in include_path.
FILE_NO_DEFAULT_CONTEXT (integer)
FILE_APPEND (integer)
Append content to existing file.
FILE_IGNORE_NEW_LINES (integer)
Strip EOL characters.
FILE_SKIP_EMPTY_LINES (integer)
Skip empty lines.
FILE_BINARY (integer)

Binary mode (since PHP 5.2.7).

Notă:

This constant has no effect, and is only available for forward compatibility.

FILE_TEXT (integer)

Text mode (since PHP 5.2.7).

Notă:

This constant has no effect, and is only available for forward compatibility.

INI_SCANNER_NORMAL (integer)
Normal INI scanner mode (since PHP 5.3).
INI_SCANNER_RAW (integer)
Raw INI scanner mode (since PHP 5.3).
INI_SCANNER_TYPED (integer)
Typed INI scanner mode (since PHP 5.6.1).
FNM_NOESCAPE (integer)
Disable backslash escaping.
FNM_PATHNAME (integer)
Slash in string only matches slash in the given pattern.
FNM_PERIOD (integer)
Leading period in string must be exactly matched by period in the given pattern.
FNM_CASEFOLD (integer)
Caseless match. Part of the GNU extension.