Descrierea directivelor de bază ale php.ini

This list includes the core php.ini directives you can set to configure your PHP setup. Directives handled by extensions are listed and detailed at the extension documentation pages respectively; Information on the session directives for example can be found at the sessions page.

Notă:

Valorile implicite afișate aici sunt utilizate când php.ini nu este încărcat; valorile pentru mediul de producere și dezvoltare ale php.ini pot varia.

Opțiunile limbajului

Opțiuni de configurare a limbajului și opțiuni diverse
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
short_open_tag "1" PHP_INI_PERDIR  
asp_tags "0" PHP_INI_PERDIR Eliminată în PHP 7.0.0.
precision "14" PHP_INI_ALL  
serialize_precision "17" PHP_INI_ALL Până la PHP 5.3.5, valoarea implictă a fost 100.
y2k_compliance "1" PHP_INI_ALL Eliminat începând cu PHP 5.4.0.
allow_call_time_pass_reference "1" PHP_INI_PERDIR Eliminat începând cu PHP 5.4.0.
disable_functions "" Numai în PHP_INI_SYSTEM  
disable_classes "" numai în php.ini  
exit_on_timeout "" PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.3.0.
expose_php "1" numai în php.ini  
hard_timeout "2" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 7.1.0.
zend.multibyte "0" PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.4.0.
zend.script_encoding NULL PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.4.0
zend.detect-unicode NULL PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.4.0
zend.signal_check "0" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.4.0
zend.assertions "1" PHP_INI_ALL cu restricții Disponibilă începând cu PHP 7.0.0.
zend.ze1_compatibility_mode "0" PHP_INI_ALL Eliminat în PHP 5.3.0
detect_unicode "1" PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.1.0. Redenumit în zend.detect-unicode începând cu PHP 5.4.0.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

short_open_tag boolean

Indică PHP dacă forma prescurtată ( <? ?>) a etichetei de deschidere a PHP este permisă. Dacă doriți să utilizați PHP în combinație cu XML, puteți dezactiva această opțiune pentru a utiliza <?xml ?> direct în text. În caz contrar, puteți să le tipăriți cu PHP, de exemplu: <?php echo '<?xml version="1.0"?>'; ?> . De asemenea, dacă este dezactivată, trebuie să utilizați forma lungă a etichetei de deschidere PHP (<?php ?> ).

Notă:

Această directivă de asemenea afectează scurtătura <?= înainte de PHP 5.4.0, care este identică cu <? echo. Utilizarea acestei scurtături necesită ca short_open_tag să fie activată. Începând cu PHP 5.4.0, <?= este întotdeauna disponibilă.

asp_tags boolean
Permite utilizarea etichetelor de tip ASP <% %> în plus față de etichetele obișnuite <?php ?>. Aceasta include și scurtătura pentru tiparul valorii variabilei <%= $value %>. Pentru mai multe informații accesați Evadarea din HTML.

Istoricul schimbărilor pentru asp_tags
Versiune Descriere
7.0.0 Eliminat din PHP.

precision integer
Numărul cifrelor semnificative afișate în numerele cu virgulă flotantă.
serialize_precision integer
Numărul cifrelor semnificative memorate la serializarea numerele cu virgulă flotantă.
y2k_compliance boolean
Forțează conformarea cu anul 2000 (va cauza probleme cu navigatoarele nonconformante)
allow_call_time_pass_reference boolean

Afișarea avertizării în cazul când argumentele sunt transmise prin referință în timpul apelării funcției. Metoda încurajată de specificare a argumentelor ce trebuie transmise prin referință este în declarația funcției. Sunteți încurajat să încercați să dezactivați această opțiune și să aveți grijă ca scripturile să lucreze în mod normal cu ea, pentru a vă asigura că ele vor funcționa cu versiunile viitoare ale limbajului (veți primi o avertizare de fiecare dată când utilizați această facilitate).

Transmiterea argumentelor prin referință la momentul apelării funcției a fost descurajată din motivul curățeniei codului-sursă. O funcție poate să-și modifice argumentul într-un mod nedocumentat dacă nu a declarat că argumentul este transmis prin referință. Pentru a evita efecte secundare este mai bine de a specifica care argumente sunt transmise prin referință numai în declarația funcției.

Vezi de asemenea și References Explained.

Jurnal de schimbări pentru allow_call_time_pass_reference
Versiune Descriere
5.4.0 Eliminat din PHP.
5.3.0 Emite o eroare de nivel E_DEPRECATED.
5.0.0 Învechit, și generează o eroare de nivel E_COMPILE_WARNING.

expose_php boolean

Expune în lume faptul că PHP este instalat pe server, ceea ce include versiunea PHP în antetul HTTP (de ex. X-Powered-By: PHP/5.3.7). Anterior versiunii PHP 5.5.0 guid-urile logotipului PHP sunt de asemenea expuse, astfel încât adăugându-le la URL, scriptul dvs. va afișa logotipul corespunzător (de ex. » https://www.php.net/?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42). Aceasta de asemenea afectează informațiile afișate de phpinfo(); dacă parametrul e dezactivat, logotipul PHP și informațiile despre autori nu vor fi afișate.

Notă:

Începând cu PHP 5.5.0 aceste guid-uri și funcția php_logo_guid() au fost eliminate din PHP și guid-urile sunt înlocuite cu URI-uri de date. Astfel, accesânt logotipul PHP prin adăugarea guid-ului la URL nu mai funcționează. În mod similar, dezactivarea expose_php nu va afecta afișarea logotipului PHP în phpinfo().

Vezi de asemenea php_logo_guid() și phpcredits().

disable_functions string

Această directivă vă permite să dezactivați anumite funcții din motive de securitate. Ea conține o listă a denumirilor funcțiilor, separate prin virgulă. disable_functions nu este afectată de Modul securizat.

Doar internal functions poate fi dezactivată utilizând această directivă. Funcțiile definite de utilizator nu sunt afectate.

Această directivă trebuie să fie stabilită în php.ini De exemplu nu puteți stabili aceasta în httpd.conf.

disable_classes string
Această directivă vă permite să dezactivați anumite clase din motive de securitate. Ea conține o listă a denumirilor claselor, separate prin virgulă. disable_classes nu este afectată de Modul securizat. Această directivă trebuie să fie stabilită în php.ini De exemplu nu puteți stabili aceasta în httpd.conf.
zend.assertions integer
Când este stabilită în 1, va fi generat și executat cod de aserțiune (în regimul de dezvoltare). Când este stabilită în 0, va fi generat cod de aserțiune, dar nu va fi executat la rulare. Când este stabilit în -1, nu va fi generat cod de aserțiune, făcând ca aserțiunile să fie cu cost nul (în regimul de producție).

Notă:

Dacă un proces e lansat în regim de producție, zend.assertions nu poate fi schimbată în timpul rulării, deoarece codul pentru aserțiuni nu a fost generat.

Dacă un proces e lansat în regim de dezvoltare, zend.assertions nu poate fi stabilită în -1 în timpul rulării.

zend.ze1_compatibility_mode boolean

Activează modul de compatibilitate cu Zend Engine 1 (PHP 4). Aceasta afectează clonarea, transformarea (obiectele fără proprietăți se transformă în FALSE sau 0), și comparația obiectelor. În acest mod, obiectele sunt transmise prin valoare, dar nu prin referință, cum e stabilit implicit.

Accesați de asemenea secțiunea întitulată Migrarea de la PHP 4 la PHP 5.

Avertizare

Această facilitate este ÎNVECHITĂ și ELIMINATĂ începând cu PHP 5.3.0.

hard_timeout integer

zend.multibyte boolean

Activează interpretarea fișierelor sursă cu seturi de caractere multi-byte. Activarea zend.multibyte este necesară pentru a utiliza codificări ale caracterelor precum SJIS, BIG5, etc. care conțin caractere speciale în datele șirurilor de caractere multi-byte. Codificările compatibile cu ISO-8859-1, precum UTF-8, EUC, etc. nu necesită această opțiune.

Pentru a activa zend.multibyte este necesar ca extensia mbstring să fie disponibilă.

zend.script_encoding string

Această valoarea va fi folosită numa dacă directiva declare(encoding=...) apare la începutul scriptului. Când este utilizată o codificare incompatibilă cu ISO-8859-1, trebuie utilizate atât zend.multibyte, cât și zend.script_encoding.

Șirurile de caractere literale vor fi transliterate din zend.script_enconding în mbstring.internal_encoding, ca și cum ar fi fost apelată mb_convert_encoding().

zend.detect_unicode boolean

Verifică prezența BOM (Byte Order Mark) și dacă fișierul conține caractere multioctet valide. Această detectare este efectuată înaintea procesării __halt_compiler(). Este disponibilă doar în modul Zend Multibyte.

zend.signal_check boolean

Verifică semnale suprascrise la încheierea scriptului.

exit_on_timeout boolean

Această directivă folosită cu Apache1 și mod mod_php forțează terminarea copilului Apache dacă în scriptul sa atins limita de execuție. Acea limită causa un apel către longjmp() î Apache1 care ar putea lăsa unele extensii într-o stare inconsisentă. Prin terminarea procesului orice blocare pe memorie va fi eliminată.

Limitele resurselor

Limitele resurselor
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
memory_limit "128M" PHP_INI_ALL "8M" înainte de PHP 5.2.0, "16M" în PHP 5.2.0

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

memory_limit integer

Aceata stabilește mărimea maximă a memoriei în baiți, pe care un script o poate aloca. Astfel se evită situația când scripturile scrise rău consumă toată memoria disponibilă pe server. Atrageți atenția că pentru a dezactiva limita de memorie, trebuie să stabiliți această directivă la valoarea -1.

Înainte de PHP 5.2.1, pentru a utiliza această directivă, ea trebuia să fi fost activată la momentul compilării indicând --enable-memory-limit în linia de configurare. Acest fanion indicat la momentul compilării era de asemenea necesar pentru a defini funcțiile memory_get_usage() și memory_get_peak_usage() anterior versiunii 5.2.1.

În cazul utilizării unui integer, valoarea este măsurată în octeți. De asemenea poate fi utilizată notația prescurtată, după cum este descris în acest FAQ.

Accesați de asemenea: max_execution_time.

Reglarea performanței

Reglarea performanței
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
realpath_cache_size "4M" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.1.0. Înainte de PHP 7.0.16 și 7.1.2, valoare implicită a fost "16K"
realpath_cache_ttl "120" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.1.0.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

realpath_cache_size integer

Determină mărimea cache-ului căilor folosite de PHP. Această valoare trebuie mărită pe sistemele unde PHP deschide multe fișiere, pentru a reflecta cantitatea operațiunilor efectuate cu fișiere.

Dimensiunea reprezintă numărul total de octeți din șirurile cu căi stocate, plus dimensiunea datelor asociate cu înregistrarea cache. Aceasta înseamnă că pentru a stoca căi mai lungi în memoria cache, dimensiunea acesteia trebuie să fie mai mare. Această valoare nu controlează direct numărul de căi distincte, care pot fi stocate în memoria cache.

Dimensiunea necesară pentru datele înregistrării din memoria cache este dependentă de sistem.

realpath_cache_ttl integer

Durata de timp (în secunde) pentru a păstra în cache informația despre calea unui fișier sau director. Pentru sisteme cu fișiere care se modifică rar, considerați mărirea acestei valori.

Manipularea datelor

Opțiunile de configurare pentru manipularea datelor
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
arg_separator.output "&" PHP_INI_ALL  
arg_separator.input "&" PHP_INI_PERDIR  
variables_order "EGPCS" PHP_INI_PERDIR PHP_INI_ALL în PHP <= 5.0.5.
request_order "" PHP_INI_PERDIR Disponibil începând cu PHP 5.3.0
auto_globals_jit "1" PHP_INI_PERDIR Disponibil începând cu PHP 5.0.0.
register_globals "0" PHP_INI_PERDIR PHP_INI_ALL în PHP <= 4.2.3. Eliminat începând cu PHP 5.4.0.
register_argc_argv "1" PHP_INI_PERDIR  
register_long_arrays "1" PHP_INI_PERDIR Disponibil începând cu PHP 5.0.0. Defavorizat în PHP 5.3.0. Eliminat începând cu PHP 5.4.0.
enable_post_data_reading "1" PHP_INI_PERDIR Available since PHP 5.4.0
post_max_size "8M" PHP_INI_PERDIR  
auto_prepend_file NULL PHP_INI_PERDIR  
auto_append_file NULL PHP_INI_PERDIR  
default_mimetype "text/html" PHP_INI_ALL  
default_charset "UTF-8" PHP_INI_ALL Are valoarea implicită "UTF-8" începând cu PHP >= 5.6.0; vidă pentru PHP < 5.6.0.
always_populate_raw_post_data "0" PHP_INI_PERDIR Eliminat în PHP 7.0.0.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

arg_separator.output string

Separatorul utilizat în URL-urile generate de PHP pentru a separa argumentele.

arg_separator.input string

Lista separator(arelor) folosite de PHP pentru a analiza și transfera URL-urile de intrare în variabile.

Notă:

Fiecare caracter din această directivă este considerat separator!

variables_order string

Stabilește ordinea prelucrării variabileleor EGPCS (Environment, Get, Post, Cookie și Server). Spre exemplu, dacă variables_order este stabilit în "SP", atunci PHP va crea superglobals $_SERVER și $_POST, dar nu va crea $_ENV, $_GET și $_COOKIE. Stabilirea valorii "" înseamnă că nici un superglobals nu va fi stabilit.

Dacă directiva învechită register_globals este stabilită, atunci variables_order de asemenea configurează ordinea în care variabilele ENV, GET, POST, COOKIE și SERVER sunt populate în domeniul global. Deci, spre exemplu, dacă variables_order este stabilit în "EGPCS", register_globals este activat, și ambele $_GET['action'] și $_POST['action'] sunt stabilite, atunci $action va conține valoarea $_POST['action'] deoarece P urmează după G în valoarea directivei din exemplul dat.

Avertizare

În ambele SAPI-uri CGI și FastCGI, $_SERVER este de asemenea populat cu valori din mediu; S este întotdeauna echivalent cu ES independent de amplasarea E în această directivă.

Notă:

Conținutul și ordinea valorilor din variabila $_REQUEST sunt de asemenea afectate de această directivă.

request_order string

Această directuvă descrie ordinea în care PHP PHP înregistrează variabilele GET, POST și Cookie în tabloul _REQUEST. Înregistrarea este efectuată de la stânga la dreapta, valorile noi se suprapun peste cele vechi.

Dacă această directivă nu este stabilită, variables_order este utilizată pentru a umple conținutul $_REQUEST.

Observați că fișierul php.ini din distributivul original nu conține 'C' pentru cookies din motive de securitate.

auto_globals_jit boolean

Când este activată, variabilele SERVER și ENV sunt create prima dată când sunt utilizate (Exact la timp - Just In Time) în loc să fie create la lansarea scriptului. Dacă aceste variabile nu sunt utilizate în script, atunci activarea acestei directive va duce la o creștere a performanței.

Directivele PHP register_globals, register_long_arrays și register_argc_argv trebuie să fie dezactivate pentru ca această directivă să aibă efect. Începând cu PHP 5.1.3 nu este necesar de a avea register_argc_argv dezactivat.

Avertizare

Utilizarea variabilelor SERVER și ENV este verificată în timpul compilării de aceea utilizarea lor prin de ex. variabile variabile nu va cauza inițializarea lor.

register_globals boolean

Indică dacă variabilele EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) trebuie să fie înregistrate ca variabile globale, sau nu.

Începând cu » PHP 4.2.0, această directivă are valoarea implicită off.

Vă rugăm să citiți capitolul ce ține de securitate Utilizarea register_globals pentru mai multe informații.

Vă rugăm să atrageți atenția că register_globals nu poate fi stabilit în timpul execuției ( ini_set()). Cu toate acestea puteți utiliza .htaccess dacă serverul permite aceasta, după cum e descris anterior. Un exemplu de înregistrare .htaccess: php_flag register_globals off.

Notă:

register_globals este afectată de directiva variables_order.

Avertizare

Această facilitate a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.3.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 5.4.0.

register_argc_argv boolean
Indică PHP dacă trebuie declarate variabilele argv & argc (care ar conține informația GET). Accesați de asemenea linia de comandă.
register_long_arrays boolean
Indică PHP dacă trebuie înregistrate, sau nu $HTTP_*_VARS - variabilele predefinite lungi învechite. Când este stabilită în On (implicit), variabilele PHP predefinite lungi, cumar fi $HTTP_GET_VARS vor fi definite. Dacă nu le utilizați, este recomandabil să le dezactivați din motivul performanței. În loc, utilizați tablourile superglobale, cum ar fi $_GET. Această directivă a devenit disponibilă în PHP 5.0.0.
Avertizare

Această facilitate a fost ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.3.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 5.4.0.

enable_post_data_reading boolean
Oprind această opțiuneva face ca $_POST și $_FILES să nu fie populate. Singura modalitate pentru a citi datele venite prin $_POST va fi prin wrapperul php://input. Acest lucru poate fi util în cazul cererilor prin proxy sau pentru a procesa datele POST într-o manieră eficientă din punctul de vedere al memoriei consumate.
post_max_size integer
Stabilețte mărimea maximă permisă a datelor "post". Această mărime de asemenea afectează încărcarea fișierelor. Pentru a încărca fișiere voluminoase această valoare trebuie să fie mai mare decât upload_max_filesize. Vorbind la general, memory_limit ar trebui să fie mai mare decât post_max_size. În cazul utilizării unui integer, valoarea este măsurată în octeți. De asemenea poate fi utilizată notația prescurtată, după cum este descris în acest FAQ. Dacă mărimea datelor post este mai mare decât post_max_size, atunci $_POST și $_FILES (variabile superglobale) sunt vide. Acest fapt poate fi depistat prin diferite metode, de ex. transmițând o valoare variabilei $_GET în scriptul care procesează datele, de ex. <form action="edit.php?processed=1">, și apoi verificând dacă $_GET['processed'] este stabilit.

Notă:

PHP permite prescurtări pentru valori în baiți, inclusiv K (kilo), M (mega) și G (giga). PHP va efectua convertirea automat dacă veți utiliza una din acestea. Fiți atent să nu depășiți limita de 32 biți pentru numere întregi cu semn (dacă utilizați versiuni pe 32 de biți) deoarece aceasta va cauza eșuarea script-ului dumneavoastră.

Istoricul schimbărilor pentru post_max_size
Versiune Descriere
5.3.4 post_max_size = 0 nu va dezactiva limita în caz dacă tipul conținutului este application/x-www-form-urlencoded sau dacă nu este înregistrat cu PHP.
5.3.2 , 5.2.12 Permite dimensiunea nelimitată a datelor transmise prin post prin stabilirea post_max_size în 0.

auto_prepend_file string

Specifică denumirea unui fișier care va fi automat analizat și executat înainte de fișierul principal. Acest fișier este inclus, ca și cum ar fi fost apelat cu funcția require, deci include_path este utilizat.

Valoarea specială none anulează executarea automată.

auto_append_file string

Specifică denumirea unui fișier care va fi automat analizat și executat după fișierul principal. Acest fișier este inclus, ca și cum ar fi fost apelat cu funcția require, deci include_path este utilizat.

Valoarea specială none anulează executarea automată.

Notă: Dacă scriptul este terminat cu exit(), executarea automată nu va avea loc.

default_mimetype string

Implicit PHP va afișa un tip de media utilizând antetul Content-Type. Pentru a dezactiva aceasta, stabiliți o valoare vidă pentru opțiune.

Tipul de media implicit pentru PHP este text/html.

default_charset string

În PHP 5.6 și ulterior, "UTF-8" este valoarea implicită și aceasta este folosită ca codare implicită a caracterelor pentru funcțiile htmlentities(), html_entity_decode() și htmlspecialchars() dacă parametrul encoding este omis. Valoarea default_charset de asemenea va fi utilizată pentru a stabili codarea implicită a caracterelor pentru funcțiile iconv dacă opțiunile de configurare iconv.input_encoding, iconv.output_encoding și iconv.internal_encoding nu sunt stabilite, și pentru funcțiile mbstring dacă opțiunile de configurare mbstring.http_input mbstring.http_output mbstring.internal_encoding nu sunt stabilite.

Toate versiunile PHP vor folosi această valoare în calitate de set de caractere în antetul implicit Content-Type transmis de PHP dacă antetul nu este suprascris de un apel al funcției header().

Stabilirea valorii vide a parametrului default_charset nu este recomandată.

input_encoding string

Disponibil începând cu PHP 5.6.0. Acest parametru e utilizat pentru module multi-byte, precum mbstring și iconv. Implicit valoarea e vidă.

output_encoding string

Disponibil începând cu PHP 5.6.0. Acest parametru e utilizat pentru module multi-byte, precum mbstring și iconv. Implicit valoarea e vidă.

internal_encoding string

Disponibil începând cu PHP 5.6.0. Acest parametru e utilizat pentru module multi-byte, precum mbstring și iconv. Implicit valoarea e vidă. Dacă este utilizat default_charset vid.

always_populate_raw_post_data mixed
Avertizare

Această facilitate este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 5.6.0 și ELIMINATĂ începând cu PHP 7.0.0.

Dacă este stabilit în TRUE, PHP întotdeauna va popula $HTTP_RAW_POST_DATA cu conținutul neprelucrat al datelor POST. În caz contrar, variabila e populată doar când tipul MIME al datelor nu este cunoscut.

Metoda preferabilă de accesare a datelor POST neprelucrate este php://input, și $HTTP_RAW_POST_DATA este descurajată în PHP 5.6.0 și ulterior. Stabilirea always_populate_raw_post_data în -1 va activa noul comportament, care va fi implementat într-o versiune viitoare a PHP, conform căruia $HTTP_RAW_POST_DATA nici nu este definită.

Indiferent de setare, $HTTP_RAW_POST_DATA nu este disponibilă cu enctype="multipart/form-data".

Accesați de asemenea: magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime și magic_quotes_sybase.

Căile și directoarele

Opțiunile de configurare a căilor și directoarelor
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
include_path ".;/calea/spre/php/pear" PHP_INI_ALL  
open_basedir NULL PHP_INI_ALL PHP_INI_SYSTEM în PHP < 5.3.0
doc_root NULL PHP_INI_SYSTEM  
user_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
user_ini.cache_ttl "300" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.3.0.
user_ini.filename ".user.ini" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.3.0.
extension_dir "/calea/spre/php" PHP_INI_SYSTEM  
extension NULL numai în php.ini  
zend_extension NULL numai în php.ini  
zend_extension_debug NULL numai în php.ini Disponibil înainte de PHP 5.3.0.
zend_extension_debug_ts NULL numai în php.ini Disponibil înainte de PHP 5.3.0.
zend_extension_ts NULL numai în php.ini Disponibil înainte de PHP 5.3.0.
cgi.check_shebang_line "1" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.2.0.
cgi.discard_path "0" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.3.0.
cgi.fix_pathinfo "1" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL anterior versiunii PHP 5.2.1.
cgi.force_redirect "1" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL anterior versiunii PHP 5.2.1.
cgi.nph "0" PHP_INI_SYSTEM Disponibil începând cu PHP 5.3.0.
cgi.redirect_status_env NULL PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL anterior versiunii PHP 5.2.1.
cgi.rfc2616_headers "0" PHP_INI_ALL  
fastcgi.impersonate "0" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL anterior versiunii PHP 5.2.1.
fastcgi.logging "1" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL anterior versiunii PHP 5.2.1.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

include_path string

Specifică o listă de directoare, unde funcțiile require, include, fopen(), file(), readfile() și file_get_contents() vor căuta fișierele. Formatul este ca și în cazul variabilei de mediu a sistemului PATH: o listă de directoare separate prin două puncte în Unix, sau punct și virgulă în Windows.

PHP ia în considerație fiecare înregistrare separată din calea de includere atunci când caută fișierele spre a fi incluse. El va verifica prima cale și dacă nu-l va găsi va căuta în următoarea cale și așa până când fișierul este localizat, sau va întoarce o avertizare sau o eroare. Puteți să stabiliți sau să modificați calea de includere în timpul rulării utilizând funcția set_include_path().

Example #1 include_path în Unix

include_path=".:/php/includes"

Example #2 include_path în Windows

include_path=".;c:\php\includes"

Utilizarea unui . în calea de includere permite includeri relative, deoarece desemnează directorul curent. Însă este mai eficient de a utiliza în mod explicit include './file' decât de a impune PHP să verifice permanent toate fișierele din directorul curent ce vor fi incluse.

Notă:

Variabilele ENV sunt de asemenea accesibile în fișiere .ini. Astfel, este posibil de a obține referința către directorul home utilizând ${LOGIN} și ${USER}.

Variabilele de mediu pot varia în diferite API ale serverelor, deoarece mediile pot fi diferite.

Example #3 include_path în Unix, utilizând variabile de mediu ${USER}

include_path = ".:${USER}/pear/php"

open_basedir string

Limitează fișierele ce pot fi accesate de PHP în arborele directoarelor specificat, inclusiv și însuși fișierul. Această directivă NU este afectată de activarea sau dezactivarea Modului securizat.

Când un script încearcă să acceseze sistemul de fișiere, de exemplu utilizând include sau fopen(), se verifică amplasarea fișierului. Dacă fișierul este în afara arborelui de directoare specificat, PHP va refuza să-l acceseze. Toate legăturile simbolice sunt rezolvate, de aceea nu este posibil de a evita această restricție cu un symlink. Dacă fișierul nu există atunci symlink-ul nu poate fi rezolvat și denumireas fișierului este comparată cu open_basedir (rezolvată).

open_basedir poate afecta mai mult decât funcțiile sistemului de fișiere; spre exemplu dacă MySQL este configurat să utilizeze driverele mysqlnd, atunci LOAD DATA INFILE va fi afectat de open_basedir . Majoritatea funcționalității extinse a PHP utilizează open_basedir în acest mod.

Valoarea specială . indică că directorul de lucru al script-ului va fi utilizat în calitate de director de bază. Aceasta însă este un pic periculos, deoarece directorul de lucru al script-ului poate fi ușor schimbat cu chdir().

În httpd.conf, open_basedir poate fi deconectată (de ex. pentru unele gazde virtuale) în același mod ca și orice altă directivă de configurare astfel: "php_admin_value open_basedir none".

În Windows, denumirile directoarelor trebuie separate cu punct și virgulă. În celelalte sisteme denumirile directoarelor trebuie separate cu două puncte. În calitate de modul Apache, căile pentru open_basedir din directoarele-părinte sunt acum moștenite automat.

Restricția specificată cu open_basedir este de fapt un prefix, și nu o denumire a directorului. Aceasta înseamnă că "open_basedir = /dir/incl" de asemenea permite accesul la "/dir/include" și "/dir/incls", dacă acestea există. Atunci când doriți să restricționați accesul doar la un anumit director, adăugați un slash la sfârșit. De exemplu: open_basedir = /dir/incl/

Modul implicit este de a permite deschiderea tuturor fișierelor.

Notă:

Începând cu PHP 5.3.0 open_basedir poate fi restrânsă în timpul rulării. Aceasta înseamnă că dacă open_basedir este stabilită la /www/ în php.ini, un script poate restrânge configurația la /www/tmp/ în timpul rulării cu ini_set(). Când se listează câteva directoare, puteți utiliza constanta PATH_SEPARATOR ca separator, indiferent de sistemul de operare.

doc_root string

"Directorul root" al PHP de pe server. Este utilizat numai dacă nu este vid. Dacă PHP este configurat cu modul securizat, nici un fișier din afara acestui director nu este servit. Dacă PHP nu a fost compilat cu FORCE_REDIRECT, trebuie să stabiliți doc_root dacă rulați PHP în calitate de CGI cu orice web server (în afară de IIS). Alternativa este de a utiliza configurația cgi.force_redirect de mai jos.

user_ini.cache_ttl integer

user_ini.filename string

user_dir string

Denumirea de bază a directorului utilizat într-un director de bază al utilizatorului pentru fișierele PHP, spre exemplu public_html.

extension_dir string

În care director PHP ar trebui să caute extensiile încărcate dinamic. Accesați de asemenea: enable_dl, și dl().

extension string

Care extensie dinamică trebuie încărcată atunci când PHP este lansat.

zend_extension string

Denumirea extensiei Zend încărcabile dinamic (spre exemplu APD) ce va fi încărcată la startarea PHP.

zend_extension_debug string

Varianta zend_extension pentru extensii compilate cu informații de debug.

zend_extension_debug_ts string

Varianta zend_extension pentru extensii compilate cu informații de debug și protecția firelor de execuție.

zend_extension_ts string

Varianta zend_extension pentru extensii compilate cu protecția firelor de execuție.

cgi.check_shebang_line boolean

Controlează dacă PHP în varianta CGI verifică existența liniei ce începe cu #! (shebang) la începutul scriptului ce va fi rulat. Această linie poate fi necesară dacă script-ul susține rularea atât în calitate de script independent, cât și ca PHP CGI. PHP în mod CGI trece peste această linie și ignoră conținutul ei dacă această directivă e activată.

cgi.discard_path boolean

If this is enabled, the PHP CGI binary can safely be placed outside of the web tree and people will not be able to circumvent .htaccess security.

cgi.fix_pathinfo boolean

Oferă susținerea reală a PATH_INFO/ PATH_TRANSLATED pentru CGI. Comportamentul precedent al PHP era de a stabili PATH_TRANSLATED în SCRIPT_FILENAME și de a nu analiza care este PATH_INFO. Pentru mai multe informații despre PATH_INFO, vedeți specificările CGI. Stabilirea valorii 1 va cauza PHP CGI să-și corecteze căile pentru a se conforma specificațiilor. Stabilirea valorii zero cauzează PHP să se comporte ca mai înainte. Valoarea implicită este zero. Dumneavoastră ar trebui să vă corectați script-urile ca să utilizeze SCRIPT_FILENAME și nu PATH_TRANSLATED.

cgi.force_redirect boolean

cgi.force_redirect este necesar pentru a oferi securitate la rularea PHP în calitate de CGI cu majoritatea serverelor web. Dacă nu este definită, PHP implicit activează această directivă. Puteți să o dezectivați la propriul risc.

Notă:

Utilizatorii Windows: Când utilizați IIS, această opțiune trebuie dezactivată. Același lucru se aplică și pentru OmniHTTPD sau Xitami.

cgi.nph boolean

If cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with every request.

cgi.redirect_status_env string

Dacă cgi.force_redirect este activată și nu rulați web server-ele Apache sau Netscape (iPlanet), s-ar putea să fie necesar să stabiliți o variabilă de mediu, pe care PHP o va căuta pentru a ști dacă e OK de a continua execuția.

Notă:

Stabilirea acestei variabile ar putea cauza probleme se securitate, întâi clarificați ce doriți să realizați.

cgi.rfc2616_headers int

Indică PHP ce tip de antete să utilizeze la trimiterea codului de răspuns HTTP. Dacă este stabilită în 0, PHP trimite un antet "Status:", conform » RFC 3875, care este susținut de Apache și alte servere web. Când această opțiune este stabilită în 1, PHP va trimite antete ce se conformează cu » RFC 2616.

Dacă această opțiune este activată și rulați PHP într-un mediu CGI (de ex. PHP-FPM), nu trebuie să utilizați antete de răspuns HTTP conform RFC 2616, în loc trebuie să utilizați echivalentele lor conform RFC 3875, de ex. în loc de header("HTTP/1.0 404 Not found"); trebuie să utilizați header("Status: 404 Not Found");

Schimbați valoarea din 0 numai dacă cunoașteți ce faceți.

fastcgi.impersonate string

FastCGI sub IIS (pe sisteme bazate pe WINNT) susțin posibilitatea de a juca rolul tichetelor de securitate ale clientului apelant. Aceasta îi permite IIS să definească contextul de securitate sub care rulează cererea. mod_fastcgi sub Apache nu susține în prezent (03/17/2002) această facilitate. Stabiliți valoarea 1 la rularea sub IIS. Implicit este zero.

fastcgi.logging boolean

Activează logarea SAPI la utilizarea FastCGI. Impicit logarea este activată.

Încărcarea fișierelor

Opțiunile de configurare a încărcării fișierelor
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
file_uploads "1" PHP_INI_SYSTEM  
upload_tmp_dir NULL PHP_INI_SYSTEM  
max_input_nesting_level 64 PHP_INI_PERDIR Disponibil începând cu PHP 5.3.9.
max_input_vars 1000 PHP_INI_PERDIR Disponibil începând cu PHP 5.3.9.
upload_max_filesize "2M" PHP_INI_PERDIR  
max_file_uploads 20 PHP_INI_SYSTEM Disponibilă începând cu PHP 5.2.12.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

file_uploads boolean

Dacă să permită, sau nu încărcări de fișiere prin HTTP. Accesați de asemenea directivele upload_max_filesize, upload_tmp_dir și post_max_size.

upload_tmp_dir string

Directorul temporar utilizat pentru stocarea fișierelor la încărcare. Trebuie să aibă drept de înscriere pentru utilizatorul cu care rulează PHP. Dacă nu este specificat, PHP va folosi directorul implicit al sistemului.

Dacă în directorul specificat aici nu este posibilitate de a înscrie, PHP revine la directorul temporar implicit al sistemului. Dacă open_basedir este activat, atunci trebuie permisă înscrierea în directorul temporar de sistem pentru ca încărcarea să se efectueze cu succes.

upload_max_filesize integer

Mărimea maximă a unui fișier încărcat.

În cazul utilizării unui integer, valoarea este măsurată în octeți. De asemenea poate fi utilizată notația prescurtată, după cum este descris în acest FAQ.
max_file_uploads integer

Numărul maxim de fișiere permise de a fi încărcate simultan. Începând cu PHP 5.3.4, câmpurile pentru încărcare necompletate nu sunt luate în considerare la verificarea acestei limite.

SQL general

Opțiunile de configurare ale SQL general
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
sql.safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM Eliminat în PHP 7.2.0

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

sql.safe_mode boolean

Dacă este activată, funcțiile de conectare la baze de date care utilizează valori implicite, le vor utiliza pe acestea, în locul argumentelor furnizate de utilizator. Pentru a afla detalii despre valorile implicite, accesați documentația funcției de conectare pentru baza de date respectivă.

Avertizare

Această opțiune a fost ELIMINATĂ începând cu PHP 7.2.0.

Specifice Windows

Opțiuni de configurare specifice Windows
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
windows_show_crt_warning "0" PHP_INI_ALL Disponibil începând cu PHP 5.4.0.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

windows_show_crt_warning boolean

Această directivă afișează atenționări Windows CRT la activare. Aceste antenționări erau afișate implicit până în versiunea PHP 5.4.0.