apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

apache_child_terminateTermină (lichidează) procesul apache după această cerere

Descrierea

apache_child_terminate ( void ) : bool

apache_child_terminate() va înregistra procesul Apache, ce execută interpelarea dată PHP, pentru a fi terminat (lichidat) odată cu finalizarea executării codului PHP. Această funcție poate fi utilizată pentru a termina un proces după rularea unui script cu un consum de memorie substanțial, deoarece memoria de obicei este eliberată intern și nu este întoarsă sistemului de operare.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă PHP rulează în calitate de modul Apache 1, Apache nu rulează pe mai multe fire de execuție și directiva PHP child_terminate este activată (ea este dezactivată implicit). Dacă aceste condiții nu sunt satisfăcute, este întors FALSE și este generată o eroare de nivel E_WARNING.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.4.0 Această funcție a devenit disponibilă în FastCGI. Anterior ea era susținută doar când PHP era instalat ca modul Apache.

Note

Notă: Această funcție nu este implementată pe platformele Windows.

A se vedea și

  • exit() - Output a message and terminate the current script