Configurația la rulare

Comportamentul modulului PHP pentru Apache este afectat de parametrii din php.ini. Parametrii de configurare din php.ini pot fi modificați de cei stabiliți cu ajutorul php_flag în fișierul de configurare al serverului sau din fișierele locale .htaccess.

Example #1 Deconectarea prelucrării PHP pentru un director utilizând .htaccess

php_flag engine off

Opțiunile de configurare Apache
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
engine "1" PHP_INI_ALL Disponibilă începând cu PHP 4.0.5.
child_terminate "0" PHP_INI_ALL Disponibilă începând cu PHP 4.0.5.
last_modified "0" PHP_INI_ALL Disponibilă începând cu PHP 4.0.5.
xbithack "0" PHP_INI_ALL Disponibilă începând cu PHP 4.0.5.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

engine boolean

Conectează sau deconectează prelucrarea PHP. Această directivă este utilă doar pentru versiunea PHP ca modul al Apache. Este utilizată de site-uri care doresc să conecteze sau să deconecteze prelucrarea PHP pentru unele directoare sau servere virtuale. Stabilind engine off în locurile corespunzătoare din fișierul httpd.conf PHP poate fi conectat sau deconectat.

child_terminate boolean

Specifică dacă scripturile PHP pot cere terminarea procesului-fiu la sfârșitul interpelării, vedeți de asemenea apache_child_terminate().

last_modified boolean

Transmite data modificării sripturilor PHP ca antet Last-Modified: pentru această interpelare.

xbithack boolean

Prelucrează fișiere cu bitul de execuție stabilit ca fișiere PHP indiferent de terminația denumirii fișierului.