apache_note

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

apache_noteObține și stabilește note ale interpelărilor apache

Descrierea

apache_note ( string $note_name [, string $note_value = "" ] ) : string

Această funcție este un înveliș pentru table_get și table_set ale Apache. Ea redactează tabelul notelor care există în timpul derulării interpelării. Scopul tabelului este de a permite modulelor Apache să comunice între ele.

Utilizarea de bază a apache_note() este pentru a transmite informații dintr-un modul în altul în cadrul aceleiași interpelări.

Parametri

note_name

Denumirea notei.

note_value

Valoarea notei.

Valorile întoarse

Dacă este apelată cu un singur argument, funcția întoarce valoarea curentă a notei note_name. Dacă este apelată cu doi argumenți, funcția stabilește valoarea notei note_name în note_value și întoarce valoarea precedentă a notei note_name. Dacă nota nu poate fi obținută se întoarce FALSE.

Exemple

Example #1 Transmiterea informației între PHP și Perl

<?php

apache_note
('name''Fredrik Ekengren');

// Call perl script
virtual("/perl/some_script.pl");

$result apache_note("resultdata");
?>
# Get Apache request object
my $r = Apache->request()->main();

# Get passed data
my $name = $r->notes('name');

# some processing

# Pass result back to PHP
$r->notes('resultdata', $result);

Example #2 Logarea valorilor în access.log

<?php

apache_note
('sessionID'session_id());

?>
# "%{sessionID}n" poate fi utilizat în directiva LogFormat

A se vedea și

  • virtual() - Efectuează o sub-interpelare Apache