bcompiler_write_class

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_write_classWrites a defined class as bytecodes

Descrierea

bcompiler_write_class ( resource $filehandle , string $className [, string $extends ] ) : bool

Reads the bytecodes from PHP for an existing class, and writes them to the open file handle.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

className

The class name, as a string.

extends

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 bcompiler_write_class() example

<?php
$fh 
fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_class($fh,"DB");
// you must write DB_common before DB_mysql, as DB_mysql extends DB_common.
bcompiler_write_class($fh,"DB_common");
bcompiler_write_class($fh,"DB_mysql");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Notă:

This function does not perform dependency checking, so make sure you write the classes in an order that will not result in an undefined class error occurring when you load it.

A se vedea și