bcompiler_write_file

(PECL bcompiler >= 0.6)

bcompiler_write_fileWrites a php source file as bytecodes

Descrierea

bcompiler_write_file ( resource $filehandle , string $filename ) : bool

This function compiles specified source file into bytecodes, and writes them to the open file handle.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

filename

The source file path, as a string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 bcompiler_write_file() example

<?php
$fh 
fopen("example.phb""w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_file($fh"example.php");
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);
/* the following should be equivalent:
include "example.php";
   and
include "example.phb";
*/
?>

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

A se vedea și