error_reporting

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

error_reportingStabilește ce erori PHP vor fi raportate

Descrierea

error_reporting ([ int $level ] ) : int

Funcția error_reporting() stabilește directiva error_reporting în timpul rulării. PHP posedă multe nivele de erori, iar utilizarea acestei funcții vă permite să stabiliți nivelul ce va fi activ pe durata execuției script-ului dumneavoastră. Dacă parametrul opțional level nu este stabilit, error_reporting() va întoarce doar nivelul curent de raportare a erorilor.

Parametri

level

Noul nivel error_reporting. Poate fi indicat fie printr-o mască de biți, sau prin constante denumite. Utilizarea constantelor denumite este încurajată pentru a se asigura compatibilitatea cu versiunile viitoare. Odată cu adăugarea noilor nivele de erori, domeniul constantelor întregi crește, de aceea nivelele de erori vechi bazate pe constante întregi nu se vor comporta întotdeauna conform așteptărilor.

Constantele disponibile ale nivelelor de erori sunt enumărate mai jos. Semnificațiile acestor nivele de erori sunt descrise în constante predefinite.

Valorile întoarse

Întoarce vechiul nivel error_reporting sau nivelul curent dacă parametrul level nu este furnizat.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.4.0 E_STRICT a devenit parte componentă a E_ALL.
5.3.0 Au fost introduse E_DEPRECATED și E_USER_DEPRECATED.
5.2.0 A fost introdusă E_RECOVERABLE_ERROR.
5.0.0 A fost introdusă E_STRICT (nu face parte din E_ALL).

Exemple

Example #1 Exemple error_reporting()

<?php

// Suprimă toate raportările erorilor
error_reporting(0);

// Raportează erorile simple la rulare
error_reporting(E_ERROR E_WARNING E_PARSE);

// Raportarea E_NOTICE de asemenea poate fi utilă (pentru a afla variabile
// neinițializate sau pentru a intercepta greșeli de tipar în denumirile
// variablelor ...)
error_reporting(E_ERROR E_WARNING E_PARSE E_NOTICE);

// Raportează toate erorile cu excepția E_NOTICE
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

// Raportează toate erorile PHP (vezi jurnalul schimbărilor)
error_reporting(E_ALL);

// Raportează toate erorile PHP
error_reporting(-1);

// La fel ca și error_reporting(E_ALL);
ini_set('error_reporting'E_ALL);

?>

Note

Avertizare

Majoritatea erorilor E_STRICT sunt evaluate la momentul compilării, de aceea astfel de erori nu sunt raportate în fișier când în error_reporting sunt incluse și erorile E_STRICT (și vice versa).

Sfat

Transmiterea valorii -1 va afișa toate erorile posibile, chiar și atunci când vor fi adăugate nivele și constante noi în versiunile viitoare ale PHP. Constanta E_ALL se comportă în același mod începând cu PHP 5.4.

A se vedea și