restore_error_handler

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

restore_error_handlerRestabilește funcția precedentă de gestionare a erorilor

Descrierea

restore_error_handler ( void ) : bool

Se utilizează după modificarea funcției de gestionare a erorilor cu ajutorul set_error_handler(), pentru a reveni la gestionarul erorilor precedent (care poate fi cel încorporat, sau o funcție definită de utilizator).

Valorile întoarse

Această funcție întotdeuna întoarce TRUE.

Exemple

Example #1 Exemplu restore_error_handler()

Decide dacă unserialize() a cauzat o eroare, apoi restabilește gestionarul de erori original.

<?php
function unserialize_handler($errno$errstr)
{
    echo 
"Invalid serialized value.\n";
}

$serialized 'foo';
set_error_handler('unserialize_handler');
$original unserialize($serialized);
restore_error_handler();
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Invalid serialized value.

A se vedea și