filegroup

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filegroupGets file group

Descrierea

filegroup ( string $filename ) : int

Gets the file group. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid() to resolve it to a group name.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns the group ID of the file, or FALSE if an error occurs. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid() to resolve it to a group name. Upon failure, FALSE is returned.

Exemple

Example #1 Finding the group of a file

<?php
$filename 
'index.php';
print_r(posix_getgrgid(filegroup($filename)));
?>

Erori/Excepții

Upon failure, an E_WARNING is emitted.

Note

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și