stat

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

statGives information about a file

Descrierea

stat ( string $filename ) : array

Gathers the statistics of the file named by filename. If filename is a symbolic link, statistics are from the file itself, not the symlink.

lstat() is identical to stat() except it would instead be based off the symlinks status.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

stat() and fstat() result format
Numeric Associative Description
0 dev device number
1 ino inode number *
2 mode inode protection mode
3 nlink number of links
4 uid userid of owner *
5 gid groupid of owner *
6 rdev device type, if inode device
7 size size in bytes
8 atime time of last access (Unix timestamp)
9 mtime time of last modification (Unix timestamp)
10 ctime time of last inode change (Unix timestamp)
11 blksize blocksize of filesystem IO **
12 blocks number of 512-byte blocks allocated **
* On Windows this will always be 0.

** Only valid on systems supporting the st_blksize type - other systems (e.g. Windows) return -1.

In case of error, stat() returns FALSE.

Notă: Deoarece tipul întreg al PHP este cu semn și multe platforme utilizează întregi de 32 de biți, unele funcții ale sistemului de fișiere pot întoarce rezultate neașteptate pentru fișiere ce depășesc 2GB.

Erori/Excepții

Upon failure, an E_WARNING is emitted.

Exemple

Example #1 stat() example

<?php
/* Get file stat */
$stat stat('C:\php\php.exe');

/*
 * Print file access time, this is the same 
 * as calling fileatime()
 */
echo 'Access time: ' $stat['atime'];

/*
 * Print file modification time, this is the 
 * same as calling filemtime()
 */
echo 'Modification time: ' $stat['mtime'];

/* Print the device number */
echo 'Device number: ' $stat['dev'];
?>

Example #2 Using stat() information together with touch()

<?php
/* Get file stat */
$stat stat('C:\php\php.exe');

/* Did we failed to get stat information? */
if (!$stat) {
    echo 
'stat() call failed...';
} else {
    
/*
     * We want the access time to be 1 week 
     * after the current access time.
     */
    
$atime $stat['atime'] + 604800;

    
/* Touch the file */
    
if (!touch('some_file.txt'time(), $atime)) {
        echo 
'Failed to touch file...';
    } else {
        echo 
'touch() returned success...';
    }
}
?>

Note

Notă:

Observați că rezoluția timpului poate să difere de la un sistem de fișiere la altul.

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și

  • lstat() - Gives information about a file or symbolic link
  • fstat() - Gets information about a file using an open file pointer
  • filemtime() - Gets file modification time
  • filegroup() - Gets file group