filemtime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filemtimeGets file modification time

Descrierea

filemtime ( string $filename ) : int

This function returns the time when the data blocks of a file were being written to, that is, the time when the content of the file was changed.

Parametri

filename

Path to the file.

Valorile întoarse

Returns the time the file was last modified, sau FALSE în cazul eșecului. The time is returned as a Unix timestamp, which is suitable for the date() function.

Exemple

Example #1 filemtime() example

<?php
// outputs e.g.  somefile.txt was last modified: December 29 2002 22:16:23.

$filename 'somefile.txt';
if (
file_exists($filename)) {
    echo 
"$filename was last modified: " date ("F d Y H:i:s."filemtime($filename));
}
?>

Erori/Excepții

În cazul eșecului este emis un E_WARNING.

Note

Notă:

Observați că rezoluția timpului poate să difere de la un sistem de fișiere la altul.

Notă: Rezultatele acestei funcții sunt stocate în cache. Accesați clearstatcache() pentru mai multe detalii.

Sfat

Începând cu PHP 5.0.0 această funcție poate fi utilizată de asemenea cu unele învelișuri URL. Referiți-vă la Supported Protocols and Wrappers pentru a determina care învelișuri susțin familia de funcționalitate stat().

A se vedea și

  • filectime() - Gets inode change time of file
  • stat() - Gives information about a file
  • touch() - Sets access and modification time of file
  • getlastmod() - Gets time of last page modification