fputcsv

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

fputcsvFormat line as CSV and write to file pointer

Descrierea

fputcsv ( resource $handle , array $fields [, string $delimiter = "," [, string $enclosure = '"' [, string $escape_char = "\\" ]]] ) : int

fputcsv() formats a line (passed as a fields array) as CSV and writes it (terminated by a newline) to the specified file handle.

Parametri

handle

Indicatorul fișierului trebuie să fie valid și trebuie să indice la un fișier deschis cu succes cu ajutorul fopen() sau fsockopen() (și să nu fie închis cu fclose()).

fields

An array of strings.

delimiter

The optional delimiter parameter sets the field delimiter (one character only).

enclosure

The optional enclosure parameter sets the field enclosure (one character only).

escape_char

The optional escape_char parameter sets the escape character (at most one character). An empty string ("") disables the proprietary escape mechanism.

Notă:

If an enclosure character is contained in a field, it will be escaped by doubling it, unless it is immediately preceded by an escape_char.

Valorile întoarse

Returns the length of the written string sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.4.0 The escape_char parameter now also accepts an empty string to disable the proprietary escape mechanism.
5.5.4 The escape_char parameter was added

Exemple

Example #1 fputcsv() example

<?php

$list 
= array (
    array(
'aaa''bbb''ccc''dddd'),
    array(
'123''456''789'),
    array(
'"aaa"''"bbb"')
);

$fp fopen('file.csv''w');

foreach (
$list as $fields) {
    
fputcsv($fp$fields);
}

fclose($fp);
?>

The above example will write the following to file.csv:

aaa,bbb,ccc,dddd
123,456,789
"""aaa""","""bbb"""

Note

Notă: Dacă PHP nu recunoaște corect terminațiile liniilor atunci când citește fișiere pe, sau create pe un computer Macintosh, atunci activarea opțiunii de configurare la rulare auto_detect_line_endings ar trebui să ajute la soluționarea problemei.

A se vedea și

  • fgetcsv() - Gets line from file pointer and parse for CSV fields