gnupg_adddecryptkey

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_adddecryptkeyAdd a key for decryption

Descrierea

gnupg_adddecryptkey ( resource $identifier , string $fingerprint , string $passphrase ) : bool

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

fingerprint

Cheia amprentei.

passphrase

The pass phrase.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_adddecryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

Example #2 OO gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> adddecryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>