gnupg_addencryptkey

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_addencryptkeyAdd a key for encryption

Descrierea

gnupg_addencryptkey ( resource $identifier , string $fingerprint ) : bool

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

fingerprint

Cheia amprentei.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_addencryptkey() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_addencryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>

Example #2 OO gnupg_addencryptkey() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> addencryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>