gnupg_setarmor

(PECL gnupg >= 0.1)

gnupg_setarmorToggle armored output

Descrierea

gnupg_setarmor ( resource $identifier , int $armor ) : bool

Toggle the armored output.

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

armor

Pass a non-zero integer-value to this function to enable armored-output (default). Pass 0 to disable armored output.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_setarmor() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_setarmor($res,1); // enable armored output;
gnupg_setarmor($res,0); // disable armored output;
?>

Example #2 OO gnupg_setarmor() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> setarmor(1); // enable armored output;
$gpg -> setarmor(0); // disable armored output;
?>