gnupg_seterrormode

(PECL gnupg >= 0.6)

gnupg_seterrormodeSets the mode for error_reporting

Descrierea

gnupg_seterrormode ( resource $identifier , int $errormode ) : void

Sets the mode for error_reporting.

Parametri

identifier

Identificatorul gnupg, obținut în rezultatul apelării gnupg_init() sau gnupg.

errormode

The error mode.

errormode takes a constant indicating what type of error_reporting should be used. The possible values are GNUPG_ERROR_WARNING, GNUPG_ERROR_EXCEPTION and GNUPG_ERROR_SILENT. By default GNUPG_ERROR_SILENT is used.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 Procedural gnupg_seterrormode() example

<?php
$res 
gnupg_init();
gnupg_seterrormode($res,GNUPG_ERROR_WARNING); // raise a PHP-Warning in case of an error
?>

Example #2 OO gnupg_seterrormode() example

<?php
$gpg 
= new gnupg();
$gpg -> seterrormode(gnupg::ERROR_EXCEPTION); // throw an exception in case of an error
?>