is_resource

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_resource Determină dacă o variabilă este o resursă

Descrierea

is_resource ( mixed $var ) : bool

Determină dacă variabila dată este o resursă.

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este o resource, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu is_resource()

<?php

$db_link 
= @mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_pass');
if (!
is_resource($db_link)) {
    die(
'Can\'t connect : ' mysql_error());
}

?>

Note

Notă:

is_resource() nu este o metodă strictă de verificare a tipului: ea va întoarce FALSE dacă var este o variabilă cu resursă care a fost închisă.

A se vedea și