json_last_error_msg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

json_last_error_msgÎntoarce șirul de eroare a ultimului apel json_encode() sau json_decode()

Descrierea

json_last_error_msg ( void ) : string

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce mesajul de eroare în caz de succes, "No Error" dacă nu s-a produs vre-o eroare, sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și