json_last_error

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

json_last_errorÎntoarce ultima eroare ce a survenit

Descrierea

json_last_error ( void ) : int

Întoarce ultima eroare (dacă este prezentă) care a survenit la ultima codificare / decodificare JSON.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce un întreg. Valoarea poate fi una din următoarele constante:

Codurile de eroare JSON
Constantă Semnificație Disponibilitate
JSON_ERROR_NONE Nu a survenit vre-o eroare  
JSON_ERROR_DEPTH A fost depășită limita maximă de imbricare  
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH Șir JSON invalid sau deteriorat  
JSON_ERROR_CTRL_CHAR Eroare a caracterului de control, posibil este codificat incorect  
JSON_ERROR_SYNTAX Eroare de sintaxă  
JSON_ERROR_UTF8 Caractere UTF-8 deformate, posibil codificate incorect PHP 5.3.3
JSON_ERROR_RECURSION A fost găsită una sau mai multe referințe recursive în valoarea ce trebuie codificată PHP 5.5.0
JSON_ERROR_INF_OR_NAN A fost găsită una sau mai multe valori NAN sau INF în valoarea ce trebuie codificată PHP 5.5.0
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE A fost furnizată o valoare cu un tip ce nu poate fi codificat PHP 5.5.0

Exemple

Example #1 Exemplu json_last_error()

<?php
// Un șir JSON valid
$json[] = '{"Organization": "PHP Documentation Team"}';

// Un șir JSON invalid ce va cauza o eroare de sintaxă.
// În cazul dat am folosit ' în loc de "
$json[] = "{'Organization': 'PHP Documentation Team'}";


foreach (
$json as $string) {
    echo 
'Decoding: ' $string;
    
json_decode($string);

    switch (
json_last_error()) {
        case 
JSON_ERROR_NONE:
            echo 
' - No errors';
        break;
        case 
JSON_ERROR_DEPTH:
            echo 
' - Maximum stack depth exceeded';
        break;
        case 
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH:
            echo 
' - Underflow or the modes mismatch';
        break;
        case 
JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
            echo 
' - Unexpected control character found';
        break;
        case 
JSON_ERROR_SYNTAX:
            echo 
' - Syntax error, malformed JSON';
        break;
        case 
JSON_ERROR_UTF8:
            echo 
' - Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded';
        break;
        default:
            echo 
' - Unknown error';
        break;
    }

    echo 
PHP_EOL;
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Decoding: {"Organization": "PHP Documentation Team"} - No errors
Decoding: {'Organization': 'PHP Documentation Team'} - Syntax error, malformed JSON

Example #2 Exemplu json_last_error() cu json_encode()

<?php
// O secvență UTF8 invalidă
$text "\xB1\x31";

$json  json_encode($text);
$error json_last_error();

var_dump($json$error === JSON_ERROR_UTF8);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

string(4) "null"
bool(true)

A se vedea și

  • json_last_error_msg() - Întoarce șirul de eroare a ultimului apel json_encode() sau json_decode()
  • json_decode() - Convertește într-o variabilă un șir reprezentat JSON
  • json_encode() - Întoarce o reprezentare JSON pentru valoarea dată