ncurses_can_change_color

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_can_change_colorVerifică dacă definițiile culorilor terminalului pot fi schimbate

Descrierea

ncurses_can_change_color ( void ) : bool

Verifică dacă terminalul are posibilități de afișare a culorilor și dacă programatorul poate modifica definițiile culorilor utilizând ncurses_init_color(). ncurses trebuie să fie inițializat utilizând ncurses_init() înainte de a apela această funcție.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă programatorul poate schimba definițiile culorilor, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și