ncurses_has_colors

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_has_colorsVerifică dacă terminalul are capacități de redare a culorilor

Descrierea

ncurses_has_colors ( void ) : bool

Verifică dacă terminalul are capacități de redare a culorilor. Această funcție poate fi utilizată pentru a scrie programe independente de terminal. ncurses trebuie să fie inițializat cu ncurses_init() înainte de a apela această funcție.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă terminalul are capacități de redare a culorilor, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Afișarea la ecran a unui șir de caractere cu o culoare specificată

<?php
ncurses_init
();

// Dacă terminalul susține culori, inițializează și stabilește culoarea activă
if (ncurses_has_colors()) {
    
ncurses_start_color();
    
ncurses_init_pair(1NCURSES_COLOR_YELLOWNCURSES_COLOR_BLUE);
    
ncurses_color_set(1);
}

// Afișează un șir de caractere în poziția specificată
ncurses_mvaddstr(1010"Hello world! Yellow on blue text!");

// Transmite afișajul la ecran
ncurses_refresh();

ncurses_end();
?>

A se vedea și