next

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

nextAdvance the internal pointer of an array

Descrierea

next ( array &$array ) : mixed

next() behaves like current(), with one difference. It advances the internal array pointer one place forward before returning the element value. That means it returns the next array value and advances the internal array pointer by one.

Parametri

array

The array being affected.

Valorile întoarse

Returns the array value in the next place that's pointed to by the internal array pointer, or FALSE if there are no more elements.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 Example use of next() and friends

<?php
$transport 
= array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode next($transport);    // $mode = 'car';
$mode prev($transport);    // $mode = 'bike';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
?>

Note

Notă: The end of an array is indistinguishable from a boolean FALSE element. To properly traverse an array which may contain FALSE elements, see the foreach() function. To still use next() and properly check if the end of the array has been reached, verify that the key() is NULL.

A se vedea și

  • current() - Return the current element in an array
  • end() - Set the internal pointer of an array to its last element
  • prev() - Rewind the internal array pointer
  • reset() - Set the internal pointer of an array to its first element
  • each() - Return the current key and value pair from an array and advance the array cursor