reset

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

resetSet the internal pointer of an array to its first element

Descrierea

reset ( array &$array ) : mixed

reset() rewinds array's internal pointer to the first element and returns the value of the first array element.

Parametri

array

The input array.

Valorile întoarse

Returns the value of the first array element, or FALSE if the array is empty.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 reset() example

<?php

$array 
= array('step one''step two''step three''step four');

// by default, the pointer is on the first element
echo current($array) . "<br />\n"// "step one"

// skip two steps
next($array);
next($array);
echo 
current($array) . "<br />\n"// "step three"

// reset pointer, start again on step one
reset($array);
echo 
current($array) . "<br />\n"// "step one"

?>

Note

Notă: The return value for an empty array is indistinguishable from the return value in case of an array which has a boolean FALSE first element. To properly check the value of the first element of an array which may contain FALSE elements, first check the count() of the array, or check that key() is not NULL, after calling reset().

A se vedea și

  • current() - Return the current element in an array
  • each() - Return the current key and value pair from an array and advance the array cursor
  • end() - Set the internal pointer of an array to its last element
  • next() - Advance the internal pointer of an array
  • prev() - Rewind the internal array pointer
  • array_key_first() - Gets the first key of an array