openal_source_stop

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_source_stop Stop playing the source

Descrierea

openal_source_stop ( resource $source ) : bool

Parametri

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și