openal_stream

(PECL openal >= 0.1.0)

openal_stream Begin streaming on a source

Descrierea

openal_stream ( resource $source , int $format , int $rate ) : resource

Parametri

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

format

Format of data, one of: AL_FORMAT_MONO8, AL_FORMAT_MONO16, AL_FORMAT_STEREO8 și AL_FORMAT_STEREO16

rate

Frequency of data to stream given in Hz.

Valorile întoarse

Returns a stream resource on success sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și