openssl_pkey_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_export_to_fileGets an exportable representation of a key into a file

Descrierea

openssl_pkey_export_to_file ( mixed $key , string $outfilename [, string $passphrase [, array $configargs ]] ) : bool

openssl_pkey_export_to_file() saves an ascii-armoured (PEM encoded) rendition of key into the file named by outfilename.

Notă: Trebuie să aveți un fișier openssl.cnf valid instalat pentru ca această funcție să opereze corect. Vedeți notele în secțiunea de instalare pentru informații suplimentare.

Parametri

key

outfilename

Path to the output file.

passphrase

The key can be optionally protected by a passphrase.

configargs

configargs can be used to fine-tune the export process by specifying and/or overriding options for the openssl configuration file. See openssl_csr_new() for more information about configargs.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.