openssl_pkey_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_exportGets an exportable representation of a key into a string

Descrierea

openssl_pkey_export ( mixed $key , string &$out [, string $passphrase [, array $configargs ]] ) : bool

openssl_pkey_export() exports key as a PEM encoded string and stores it into out (which is passed by reference).

Notă: Trebuie să aveți un fișier openssl.cnf valid instalat pentru ca această funcție să opereze corect. Vedeți notele în secțiunea de instalare pentru informații suplimentare.

Parametri

key

out

passphrase

The key is optionally protected by passphrase.

configargs

configargs can be used to fine-tune the export process by specifying and/or overriding options for the openssl configuration file. See openssl_csr_new() for more information about configargs.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.