pcntl_wexitstatus

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wexitstatusReturns the return code of a terminated child

Descrierea

pcntl_wexitstatus ( int $status ) : int

Returns the return code of a terminated child. This function is only useful if pcntl_wifexited() returned TRUE.

Parametri

status

Parametrul status reprezintă parametrul de stare furnizat către un apel cu succes al funcției pcntl_waitpid().

Valorile întoarse

Returns the return code, as an integer.

A se vedea și