pcntl_wifexited

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wifexitedChecks if status code represents a normal exit

Descrierea

pcntl_wifexited ( int $status ) : bool

Checks whether the child status code represents a normal exit.

Parametri

status

Parametrul status reprezintă parametrul de stare furnizat către un apel cu succes al funcției pcntl_waitpid().

Valorile întoarse

Returns TRUE if the child status code represents a normal exit, FALSE otherwise.

A se vedea și