pcntl_wifsignaled

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_wifsignaledChecks whether the status code represents a termination due to a signal

Descrierea

pcntl_wifsignaled ( int $status ) : bool

Checks whether the child process exited because of a signal which was not caught.

Parametri

status

Parametrul status reprezintă parametrul de stare furnizat către un apel cu succes al funcției pcntl_waitpid().

Valorile întoarse

Returns TRUE if the child process exited because of a signal which was not caught, FALSE otherwise.

A se vedea și