posix_initgroups

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

posix_initgroupsCalculate the group access list

Descrierea

posix_initgroups ( string $name , int $base_group_id ) : bool

Calculates the group access list for the user specified in name.

Parametri

name

The user to calculate the list for.

base_group_id

Typically the group number from the password file.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

  • The Unix manual page for initgroups(3).